Fyndpriser på massage borde det finnas mer av. Jag menar hur kommer det sig att man alltid kan ha reor på olika varor men inte på tjänster. Tycker de borde ha rea på massagebehandlingar, framförallt på den massage de erbjuder på Queen Avi. Har fått massage där en gång då jag fick det i present och jag vill gärna göra det en gång till. Det är för dyrt att gå dit flera gånger, inte för att de har så farliga priser på Queen Avi egentligen utan snarare bara för att jag inte känner att jag råd till det, för att jag har dåligt med pengar.

Bland personer som brukar gå på massagebehandlingar på andra salonger eller verksamheter så antar jag att de på Queen Avi på Södermalm har väldigt billiga priser. För de har betydligt billigare priser än många andra, så antar att de har bra priser egentligen. Men jag kan ändå klaga lite och tycka att jag gärna skulle ha rabatt på det. Ett fyndpris på massage, jag menar jag tror att de skulle kunna få väldigt många fler kunder av det också. Att de får kunder som får testa på massage och som genom det inser att det är något de tyckte var bra och trivdes med och som sen när de på Queen Avi höjer priserna för sin massage igen så hänger sig personerna kvar.